การจัดการการขนส่ง(运输管理)
关注次数:464
主讲老师: 宋伦斌
学习费用: 免费
课程介绍
课程章节 
课程公告
交流咨询
学习目标:
ด้วยผ่านการเรียนหลักสูตรครั้งนี้  ทำให้นักศึกษาได้รับการคุ้นเคยกับความรู้พื้นฐานวิธีการและทักษะขององค์กรการขนส่ง การเลือกและการตัดสินใจการขนส่ง หลักเชื่อมโยงการดำเนินงานและกระบวนการของโหมดการขนส่งต่าง ๆ ต้นแบบวิธีการคำนวณค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ความสามารถในการปฏิบัติจริง  ในขณะเดียวกันนักศึกษาจะได้รับการฝึกฝนให้เป็นคนซื่อสัตย์  เชื่อถือได้ดี  มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและมีความร่วมมือมีวินัยในการทำงานที่ดี มีวัตถุประสงค์และมีความเป็นมืออาชีพทางวิทยาศาสตร์ตลอดจนมีความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วย

การบริหารการขนส่งเป็นหลักสูตรหลักของวิชาการบริหารโลจิสติกส์   ซึ่งเป็นหลักสูตรบูรณาการของทฤษฎีและในการปฏิบัติต้องมีความคุ้นเคยกับความรู้พื้นฐานและหลักการของการขนส่งสินค้าและความเชี่ยวชาญของถนน  รถไฟ   การขนส่งทางน้ำ   การบินและการคำนวณค่าใช้จ่าย   หลักสูตรมีการสอนสำหรับหนึ่งภาคเรียนชั่วโมงการเรียน 48 ชั่วโมงและทั้งหมด 6 สาขาวิชา   จุดประสงค์ของหลักสูตรนี้คือเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าใจความต้องการด้านการขนส่งสินค้าของการขนส่งในรูปแบบต่าง ๆ จึงสามารถจัดเตรียมการขนส่งสินค้าและ การคิดค่าธรรมเนียมตามข้อกำหนด   และสามารถจัดรูปแบบการขนส่งที่เหมาะสมร่วมกับสินค้าประเภทต่างๆ หลักสูตรนี้ประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรของนักศึกษาผ่านวิธีการประเมินหลายวิธี   รวมถึงการประเมินกระบวนการ    การประเมินขั้นตอนและการประเมินเป้าหมายด้วย

1. ความรู้พื้นฐานการขนส่งโลจิสติกส์(物流运输基本知识) 免费
1.1. ความรู้ภาพรวมขั้นพื้นฐานของการขนส่ง(运输基本概述) 免费
1.2. สมเหตุสมผลในการขนส่ง(运输合理化) 免费
2. การขนส่งสินค้าทางถนน(公路货物运输) 免费
2.1. การรับการขนส่งสินค้าเต็มคันทางถนน(公路整车货物托运受理) 免费
2.2. การรับการฝากขายของสินค้า LTL บนทางหลวง(ทางบก)(公路货物托运受理) 免费
2.3. การรับมอบส่งสินค้าที่อันตรายบนทางถนน(公路危险货物托运受理) 免费
3. การขนส่งสินค้าทางรถไฟ(铁路货物运输) 免费
3.1. หมายเหตุอธิบายสำหรับการยอมรับการขนส่งสินค้าทางรถไฟ(铁路货物托运受理) 免费
3.2. กำหนดเวลาสำหรับการขนส่งทางรถไฟ(铁路运到期限) 免费
3.3. การคำนวณค่าระวางการขนส่งสินค้าทางรถไฟ(铁路货物运费计算) 免费
4. การขนส่งสินค้าทางน้ำ(水路货物运输) 免费
4.1. การขนส่งทางเรือ(Liner Transport)(班轮运输) 免费
4.2. การขนส่งแบบชาร์เตอร์ด(租船运输) 免费
4.3. การคำนวณอัตราค่าขนส่งทางเรือ(班轮运费计算) 免费
5. ขนส่งสินค้าทางอากาศ(航空货物运输) 免费
5.1. องค์กรขนส่งสินค้าทางอากาศ( 航空货物运输方式选择) 免费
5.2. คำอธิบายการคำนวณอัตราค่าขนส่งสินค้าทางอากาศ(航空货物运费计算) 免费
6. การขนส่งตู้คอนเทนเนอร์(集装箱货物运输) 免费
6.1. ประเภทของตู้คอนเทนเนอร์(集装箱的种类) 免费
6.2. จุดส่งมอบการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์และวิธีส่งมอบ(集装箱运输交接地点与交接方式) 免费
7. การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ(多式联运) 免费
7.1. คำอธิบายขององค์การธุรกิจการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบระหว่างประเทศ(国际多式联运业务组织) 免费
主讲老师
宋伦斌
宋伦斌,重庆万州人,讲师,高级物流师,中国物流学会会员,物流管理专业1+x培训师、云班课“墨客”称号。2004年参加工作,就职于重庆城市管理职业学院,担任物流管理专业专职教师。先后担任专业教研室主任、专业党支部书记。公开发表2篇SCI收录文章,2篇北大中文核心期刊论论文,7篇普通期刊公开发表的论文。主编教材3部,参编教材3部,主持省部级以上课题2项,主研参与省部级以上课题3项。
学员
  •   宋伦斌
  •   (无名)
  •   (无名)
  •   (无名)
  •   (无名)
资讯